خط مشی کیفیت

شرکت گیجین اراک به عنوان تولید کننده انواع پیچ و مهره های خاص صنعتی خط مشی کیفیت خود را در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001-2015 و با در نظر گرفتن موارد زیربنا می نهد و خود را به اجرای اثر بخش آن متعهد می داند:

  • افزایش رضایت مشتریان
  • بهبود مستمر کلیه فعالیت های شرکت
  • بالا بردن توان فنی و حرفه ای و تخصصی پرسنل از طریق آموزش های حین کار و دوره ای
  • راه یابی به بازارهای جدید داخلی و خارجی

مشتریان گیجین

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت ذوب آهن، شرکت جنرال مکانیک، شرکت آلومینیوم ایران، وزارت نیرو، شرکت برق منطقه ای، شرکت سپاسد، شرکت سابیر، شرکت سی بی جی، شرکت تراورس و...