صنایع
ریلی

سیستم اتصالی تیپ و سلو

نام قطعه : پیچ تراورس بتنی

نام قطعه : گاید پلیت

نام قطعه : پد پلاستیکی زیر ریل

نام قطعه : پیچ و مهره اتصالی


نام قطعه : واشر فنری (دوبل گرد، دوبل تخت،تک لا)

نام قطعه : پابند فلزی (W-14)

نام قطعه : صفحه اتصالی (UIC60, UIC54,U33,...)

سیستم اتصالی مترو

نام قطعه : پیچ تراورس دنده ذوزنقه

نام قطعه : پیچ T شکل و مهره

نام قطعه : بیس پلیت

نام قطعه : پابند فنری امگا

نام قطعه : گیج بلاک

نام قطعه : پیچ و مهره پابند - پابند تیپ K

سایر محصولات مرتبط با صنعت ریلی

نام قطعه : پیچ تراورس چوبی

نام قطعه : پیچ و مهره تراورس فلزی

نام قطعه : پیچ کششی

نام قطعه : پیچ ثابت یا نگهدارنده


اتصالات
خاص

تولید کننده پیچ و مهره هـای خاص صنعتی در ابعاد، انـدازه ها و گریـد های مختلف (شرکت توزیع برق، شرکت مخابرات، شرکت آلومینیوم ایران و ... )

محصولات
پلیمری

تـــولیدکننده انواع محصولات پلیمری مورد استفاده در صنعت راه آهن و صنعت خودرو تا وزن 2.5 کیلوگرم

نام قطعه : گاید پلیت

نام قطعه : پد زیر ریل

نام قطعه : روکش پلاستیکی

نام قطعه : گیج بلاک

اتصالات
نفت و گاز

تـــولید کننده انـــواع پـــیچ هــای مـــــورد نیاز صنــایع نفت و گـــاز و پتــــــروشیمی (پیچ های سر شش گوش، پیچ های دو سر رزوه، پیچ های تمام رزوه) در ابعاد و اندازه ها و گرید های مختلف

نام قطعه : پیچ بتنی

شرکت گیجین

تولید کننده انواع پیچ های مورد استفاده در صنایع ریلی، پتروشیمی و ساختمانی

تماس با ما