واحد کنترل کیفیت

شرکت گیجین در راستای اهداف سازمانی و به منظور رعایت دقیق الزامات استاندارد ISO 9001:2015 و رعایت دقیق تعهدات داده شده به مشتریان، واحد کنترل کیفیت را در موازات واحدهای دیگر قرار داده است. واحد کنترل کیفیت شرکت گیجین شامل متخصصان آموزش دیده در زمینه روشهای کنترل کیفیت آماری ، روشهای اندازه گیری دقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل داده های فنی مربوط به اندازه قطعات و خواص مکانیکی آنان می باشد. پروسه کنترل کیفیت در شرکت گیجین در 3 قسمت به شرح زیر انجام میشود:

 

 • کنترل مواد اولیه ورودی
 • کنترل حین فرآیند تولید
 • کنترل محصول نهایی

 
 

شرح وظایف واحد کنترل کیفیت شرکت گیجین

 • ایجاد بانک اطلاعاتی استانداردهاي مورد نیاز واحد تولید
 • نظارت بر واحد توليد به منظور كنترل كليه پارامترهاي مؤثر بر كيفيت از طريق كنترل نقاط مختلف خط توليدو نمونه گيري ازآنها مطابق با برنامه کنترل تعریف شده و جداول استاندارد
 • نظارت و تائید فعالیت هاي آزمایشگاهی و انجام آزمون در صورت ضرورت از محصول ، مواد و انجام برون سپاری آزمایشاتی که امکانات آن در سازمان میسر نیست بوسیله کمک گرفتن از آزمایشگاههای مورد تائید سازمان استاندارد
 • بررسي و تصديق محصول خريداري شده و ارزيابي تأمين كنندگان از طريق كنترل و نظارت بر مواد اوليه خريداري شده مؤثر بركيفيت
 • ترسيم نمودارهاي كنترلي مختلف و تجزيه و تحليل داده ها به منظور انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه وكنترل محصول نامنطبق
 • ارتباط مؤثر با مشتري به منظور دريافت نقطه نظرات آنها در راستاي تحقق اصل مشتري مداري
 

در واحد کنترل کیفیت شرکت گیجین امکانات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمایشهای زیر موجود می باشد

 

 • تست مقاومت کششی قطعات پلیمری وفلزی تا100تن
 • تست سختی سنجی انواع قطعات فلزی و پلیمری
 • تست SALT SPRAY جهت سنجش مقاومت پوشش قطعات فلزی
 • تست ضربه (قطعات پلیمری)

شرکت گیجین

تولید کننده انواع پیچ های مورد استفاده در صنایع ریلی، پتروشیمی و ساختمانی

تماس با ما